ana səhifə

bioqrafiya ekspozisiya virtual səyahət

"Naxçıvanda doğulmağım, ərsəyə gəlməyim, təhsil almağım mənim üçün əzizdir. Ancaq mənim üçün bunların hamısından əziz 1990-cı ildən 1993-cü ilə qədər burada sizinlə bir yerdə yaşamağım, işləməyim olubdur". H.Əliyev

linklər  
     
 
   
 

Qərarlar

Dahi öndər Heydər Əliyevin ömürü daim Azərbaycan xalqına xidmətdə keçmişdir. Bunun ən bariz ifadəsi ulu öndərin öz əli ilə yazdığı qərarlardır.

 

Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev muzeyində ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci (1969 - 1982-ci illər) və ikinci (1993 - 2003-cü illər) dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı ilə əlaqədar qəbul etdiyi 191 ədəd müxtəlif rəsmi sənəd, qərar və sərəncamlar nümayiş olunur.

 

Möhtərəm Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdə Naxçıvanda yaşayıb siyasi fəaliyyət göstərdiyi illər Azərbaycanın siyasi və dövlətçilik tarixində mühüm mərhələ təşkil edir. Məhz bu dövrdə ulu öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə tarixi qərarlar qəbul olunmuş, muxtar respublikanın adından "sovet, sosialist" sözləri çıxarılmış, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olunmuş, qonşu Türkiyə və İranla iqtisadi əlaqələr yaradılmış, aqrar islahatlar həyata keçirilmiş, milli ordu quruculuğu sahəsində əhəmiyyətli addımlar atılmışdır.

 

Dahi Öndər Heydər Əliyevin qəbul etdiyi qərarlar milli dövlətçilik tariximizə ən qiymətli töhfədir.

 

   
   
 

 

ana səhifə

əlaqə